Hãy trả lại điều kiện tiên thiên, phương tiện tiên thiên và hoàn cảnh tiên thiên cho con người hiện đại.

Năng lượng có một sức mạnh tuyệt đối trong trời đất. Nó phủ kín muôn vật và thấm trong muôn loài. Nó liên tục vận động, biến đổi để vạn vật tồn tại và phát triển. Nó tuân theo những quy luật chung và riêng, tương đối và tuyệt đối, từ đa cực đến vô cực để hợp nhất với thiên cơ. Nó luôn hiện hữu nhưng vô hình, nó tồn tại nhưng không thấy, mà con người vẫn cảm nhận được nó và luôn hòa hợp với nó. Khi được nó thì dung hòa, thiếu nó thì biến động, không có nó thì muôn vật bất toàn và đi đến tiêu diệt.

Vạn vật đều là các cơ thể trong vũ trụ, là cầu nối để vũ trụ thông qua và thông qua vũ trụ. Con người là tối linh, thì vạn vật là tối thượng, luôn giao hòa, giao lưu, giao hoán trong trời đất. Không có một cơ thể nào, dù là con người hay vạn vật tồn tại độc lập, riêng biệt mà luôn phải trao đổi quan hệ với nhau để hợp nhất với thiên cơ.

Mỗi chúng ta đều có các nguồn năng lượng gọi chung là khí. Khi tụ thì thành hình, khi tán thì thành khí, gọi là khí hoá và hóa khí. Vạn vật đều thu và xả. Thu để ổn định cơ cấu theo sóng giao động, xả để hình thành sóng giao cảm để hòa hợp các cơ thể trong vũ trụ với nhau.

Khí có 3 trạng thái năng lượng chính là hỏa trong khí, thủy trong khí và thổ trong khí. 3 dạng năng lượng này khi cân bằng thì chúng tụ thành khí tồn tại theo hình xoáy chôn ốc với tam lực và tam hướng. Đó là hỏa tâm lực, thủy hướng tâm lực và thổ ly tâm lực và tạo nên sóng giao động, để hình thành vạn vật có hình tướng. Chính thế mà năng lượng tụ thành khí, khí với khí thành chất, chất với chất thành vật mà tạo nên sự tồn sinh.

Khi vạn vật mất cân bằng thì sẽ là quá trình khí hóa, để giải phóng năng lượng thành hỏa trong khí, thủy trong khí, thổ trong khí tồn tại trong chân không. Khi đó từ sóng giao động sẽ thành sóng giao cảm, từ kết cấu thành cơ cấu và để tạo thành năng lượng, tồn tại dưới các làn sóng trong vũ trụ, chúng sẽ hút nhau và đẩy nhau, ly tán, đồng hóa hay hòa hợp mà sinh ra mọi sự biến động trong trời đất.

Chúng ta có thể nhìn thấy lửa nhưng không thấy được hỏa khí; có thể nhìn thấy đất nhưng không thấy được thổ khí; chúng ta có thể nhìn thấy nước nhưng không thấy được thủy khí. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được bằng tâm. Trong khí công gọi là khí cảm.

Khi tu luyện khí công nhiều năm, thì việc kiểm soát khí cảm được dễ dàng tức là làm chủ được năng lượng cũng là trụ được công năng mà khi thường trụ được công năng bền vững thì con người sẽ xuất hiện những khả năng đặc biệt.

Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nhà Phật có nói đến 9 phép tu tiên, trong đó phép tu khí công để làm chủ được năng lượng. Mà làm chủ được năng lượng cũng bắt nguồn từ làm chủ hơi thở. Từ hơi thở thô đến hơi thở tế cơ thể sẽ buông thư và tâm hồn sẽ an lắng, khi đó năng lượng sẽ tự điều chỉnh, cho nên mọi lúc mọi nơi, trong 4 tư thế đi đứng nằm ngồi mà luôn “tùng tịnh tự nhiên” nghĩa là cơ thể luôn buông thư và tinh thần luôn yên tĩnh, thì năng lượng tự điều chỉnh và cơ thể luôn khỏe mạnh và an lạc. Các dạng năng lượng trên là hỏa trong khí, thổ trong khí và thủy trong khí và Chân không mà hơn 2500 năm trước Đức Phật gọi là tứ đại. Hay vũ trụ này do đất, nước, lửa, gió mà hình thành vạn pháp trong trời đất. Các dạng năng lượng này lấy con người, cây cối, muông thú làm nhà. Và trong vô vi thì lấy vũ trụ làm nhà.

Trong con người

 • Khi trong cơ thể có hỏa trong khí của tâm kết hợp với thủy trong khí của thận mà có điện năng, nên con người có thần thức và luôn sống với sóng cảm xạ của giác quan.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với thổ trong khí của Tỳ thổ sinh nhiệt năng, mà chúng ta có tâm thức.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với khí của phế sinh cơ năng, mà chúng ta có giác thức.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với chân không trong cơ thể, tạo ra quang năng, mà sinh ra ý thức cao hơn là tàng thức.

Trong cây cối

 • Khi hỏa trong khí của mặt trời (thái dương) qua quang hợp, kết hợp với thủy trong khí mà cây cối có sóng cảm xạ để dung hợp 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với thổ trong khí của đất mà cây có hóa sinh.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với khí mà cây có sự sinh trưởng.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với chân không của cây cối mà cây cối có sóng quang xạ để kết nối với pháp giới.

Trong vũ trụ

 • Khi hỏa trong khí kết hợp với thủy trong khí trong trời đất mà có sấm chớp.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với thổ trong khí mà có nhiệt lực trong trời đất
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với khí mà sinh ra biến hóa sinh diệt trong trời đất.
 • Khi hỏa trong khí kết hợp với chân không là sinh ra quang xạ (tức ánh sáng)

Tóm lại, hỏa trong khí là năng lượng kết nối và ly tán vạn vật trong trời đất. Nó duy trì dòng chảy tiên thiên khí trong con người, cùng sự hóa sinh của vạn vật. Sự tăng giảm, mất còn của nó là trung tâm để diễn ra tử sinh hay sinh tử của vạn vật (chết dần trong cái sống và sống dần trong cái chết).

Close