Võ thuật

Thăng Long Võ Đạo lấy “Bát pháp, Lục hợp” làm cơ bản công, “Bát bộ thiên long” làm bộ pháp, “Yêu tự xà hành” làm thân pháp, “Thăng Long quyền” làm thủ pháp, “Nhãn tự điện quang” làm nhãn pháp, “Thuật cường thân” để luyện nội lực.

Close