Thiền định

Thiền định có khả năng phục hồi sức khỏe toàn diện – giúp sống khỏe, trường thọ và an lạc. Thiền định là phương pháp đặc biệt của tĩnh công đi từ giác ngộ sức khỏe đến giác ngộ giải thoát để phòng bệnh và trị liệu hiệu quả nhất.

Close