Khí công

Khí công là các công pháp kết hợp giữa luyện thở, luyện tâm và luyện thân để thu nhận tinh hoa trời đất (năng lượng vũ trụ). Khí công có thể chữa bệnh đã được chứng minh trên hàng chục triệu người đang tập nó hằng ngày trên khắp thế giới.

Close