Written by 9:45 pm Khí công

Bát đoạn cẩm – Bài 8

Bát đoạn cẩm là công pháp Khí Công cơ bản gồm 8 bài tập hô hấp có giá trị như cẩm nhung để tăng cường công năng của lục phủ ngũ tạng, khí huyết và thần kinh với mục đích tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật cũng như nâng cao tuổi thọ cho người tập.

Chiêu thức cuối cùng này có tên: Bối hậu thất điên bách bệnh tiêu – Buông bỏ 7 trạng thái điên đảo của tâm thì bệnh tật tiêu tan.

Ở chiêu thức này, chúng ta thu nạp năng lượng mới và xả hết năng lượng bẩn ra ngoài, tăng thanh giáng trọc để từ đó cơ thể dần được thanh lọc, trong trẻo và khỏe mạnh.

Bối hậu thất điên bách bệnh tiêu
Close