Written by 9:42 pm Khí công

Bát đoạn cẩm – Bài 7

Bát đoạn cẩm là công pháp Khí Công cơ bản gồm 8 bài tập hô hấp có giá trị như cẩm nhung để tăng cường công năng của lục phủ ngũ tạng, khí huyết và thần kinh với mục đích tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật cũng như nâng cao tuổi thọ cho người tập.

Dưới đây là bài tập đầu tiên của công pháp Bát Đoạn Cẩm có tên: Toản quyền nộ mục tăng sinh lực – trợn mắt, đấm thẳng, hét vang tăng khí lực.

Bài tập này làm tăng cường nội lực và sức khỏe cho cơ thể, giúp sáng mắt khỏe thần, đồng thời xả bỏ hết tạp khí.

Toản quyền nộ mục tăng sinh lực
Close