Written by 9:23 pm Khí công

Bát đoạn cẩm – Bài 4

Bát đoạn cẩm là công pháp Khí Công cơ bản gồm 8 bài tập hô hấp có giá trị như cẩm nhung để tăng cường công năng của lục phủ ngũ tạng, khí huyết và thần kinh với mục đích tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật cũng như nâng cao tuổi thọ cho người tập.

Dưới đây là bài tập đầu tiên của công pháp Bát Đoạn Cẩm có tên: Ngũ lao thất thương hướng hậu tiêu.

Với chiêu thức này, chúng ta sẽ tăng cường đẩy hết tà khí qua lục phủ ngũ tạng và hệ thống nội kinh, điều chỉnh tổn thương do cảm xúc gây nên cũng như giảm trừ các bệnh thuộc cơ quan nội tạng.

Ngũ lao thất thương hướng hậu tiêu
Close