Written by 7:41 pm Khí công

Bát đoạn cẩm – Bài 2

Bát đoạn cẩm là công pháp Khí Công cơ bản gồm 8 bài tập hô hấp có giá trị như cẩm nhung để tăng cường công năng của lục phủ ngũ tạng, khí huyết và thần kinh với mục đích tăng cường sức khỏe, giải trừ bệnh tật cũng như nâng cao tuổi thọ cho người tập.

Dưới đây là bài tập đầu tiên của công pháp Bát Đoạn Cẩm có tên: Tả hữu khai cung tự xạ điêu – bắn cung trái phải điều hòa tâm phế.

Tả hữu khai cung tự xạ điêu
Close