Tin buồn

WEDNESDAY, 27 NOVEMBER 2013 12:41 administrator
In

Bác Nguyễn Xuân Tuệ là huấn luyện viên khí công môn phái Thăng long võ đạo Việt Nam. Hiện là chủ nhiệm CLB khí công Hoa Lư - thuộc tỉnh Rennes Cộng hòa Pháp đã từ trần ngày 19/11/2013.

Thay mặt môn phái Thăng long võ đạo Việt Nam và trung tâm khí công thiền Việt xin chia buồn sâu sắc tới gia quyến của bác Tuệ, cùng toàn bộ CLB khí công Hoa Lư và những người bạn Pháp lời chia buồn sâu sắc nhất.

Cầu cho linh hồn bác siêu thoát nơi đất Phật.

Chưởng môn phái

KCS - BS - VS Nguyễn Văn Thắng