Home Hệ thống chuyên môn Thành lập 02 tổ HLV phục vụ công tác Huấn luyện võ thuật của Tổ đường Môn phái

Thành lập 02 tổ HLV phục vụ công tác Huấn luyện võ thuật của Tổ đường Môn phái

Email In PDF
QUYẾT ĐỊNH

TỔ ĐƯỜNG MÔN PHÁI THĂNG LONG VÕ ĐẠO VIỆT NAM

      - Căn cứ buổi họp triển khai công tác huấn luyện năm 2009 ngày 22/02/2009 tại tổ đường Môn phái TLVĐ Việt Nam.

       - Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Thầy trưởng môn môn phái Thăng Long võ đạo Việt Nam.

      - Căn  cứ nhu cầu phát triền phong tào tập luyện võ thuật và quảng bá hình ảnh Môn phái ra quảng đại công chúng.

QUYẾT ĐỊNH

      Điều I:

      Thành lập 02 tổ HLV phục vụ công tác Huấn luyện võ thuật của Tổ đường Môn phái.

      I. TỔ 01:

      1. Vs.HLV. TP Nguyễn Khánh Dự – Tổ Trưởng

      2. Vs. HLV. TP Phạm Đức - Tổ phó

      3. Vs. HLV. TP Bùi Văn Thành - Tổ phó

      4. Vs. HLV.TP Phạm Đình Hoan – Tổ viên

      5. Vs. HLV.TP Vũ Ngọc Dựng – Tổ viên

      6. Vs.HLV. TP Nguyễn Hồng Giang – Tổ viên

      7. HLV Bùi Quang Hiệp – Tổ Viên

      8. HLV Văn Toàn – Tổ viên

      II. TỔ 02:

      1. Vs. HLV. TP Nguyễn Minh Phương – Tổ Trưởng

      2. Vs.HLV. TP Lê Mạnh Hùng - Tổ phó

      3. Vs. HLV. TP Trần ngọc Tuyên – Tổ viên

      4. Vs.HLV. TP Trần Tiến Dũng – Tổ viên

      5. VS.HLV.TP Nguyễn Anh Tuấn – Tổ viên

      6. HLV Dương Đình Thắng – Tổ Viên

      7. Phương Thế Ngọc – Tổ Viên

      8. Trần Đức Duy – Tổ viên

      Điều II:

      - Các Vs, HLV có tên trong danh sách trên thực hiện theo quyết định này và chịu sự phân công công tác huấn luyện từ Thầy Trưởng môn.

      - Các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến công tác huấn luyện được thực hiện theo quy định của Tổ đường môn phái.

      - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký tên đóng dấu.  
Nơi nhận:

- Các thành viên có tên trong

   danh sách trên;
- Lưu Tổ đường Môn phái.                                                        MP. THĂNG LONG VÕ ĐẠO VIỆT NAM

                      CHƯỞNG MÔN

                             (Đã ký)

                                                                           

Nguyễn Văn Thắng
 

Thăng Long Võ Đạo

Sample image Hội tụ tinh hoa của nền võ thuật cổ truyền Kinh Bắc cùng với sự trải nghiệm trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Sáng tổ Võ sư Nguyễn Văn Nhân, Thăng Long Võ Đạo đang từng ngày xứng đáng với chữ "Rồng bay" đem tinh túy Khí công và Võ học ra giúp đời

BQT Website

Địa chỉ: Số nhà 179 Ngõ Hồng Mai - Hai Bà Trưng - HN
Điện Thoại: 0904801133-(84) 904801133 04 38636066-(844) 38636066
Mail to : thanglongvodao@gmail.com
Website: www.thanglongvodao.com